WERSJA ARCHIWALNA STRONY

logo

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję podsumowującą projekt „Klucz do uczenia II edycja- Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji”, która odbędzie się 16 czerwca 2015r. w godzinach od 12.00 do 15.00 w patio Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (I piętro, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń). Organizatorem konferencji jest lider projektu: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu wraz Czytaj dalej →

logo

Informacja na temat wyników rekrutacji na kurs obsługi tablic interaktywnych

Informujemy, iż w ciągu pierwszego miesiąca rekrutacji na kurs obsługi tablic interaktywnych (tj. od 25.03.2015r. do 24.04.2015r.) do biura projektu wpłynęły łącznie 682 zgłoszenia na 441 miejsc. W związku z tym, podjęta została decyzja o zakończeniu naboru na w/w formę kształcenia. Formularze zgłoszeniowe, które przekazane zostaną do biura projektu po 27.04.2015r. nie będą rozpatrywane (27.04.2015.r Czytaj dalej →

logo

Nabór na kurs obsługi tablic interaktywnych

Informujemy, iż 25.03.2015r. rozpoczynamy nabór formularzy zgłoszeniowych (Pobierz formularz!) nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego na BEZPŁATNY kurs obsługi tablic interaktywnych, który realizowany będzie w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Klucz do uczenia II edycja- Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji”. Kurs przeznaczony jest głównie dla nauczycieli klas IV – VI szkół podstawowych, które otrzymały lub Czytaj dalej →

logo

Informacja na temat wyników rekrutacji na wyjazd studyjny do Finlandii (aktualizacja na dzień 27.03.2015r.)

Informujemy, iż w ciągu dwóch pierwszych dni rekrutacji na wyjazd studyjny do Finlandii (09.02 i 10.02) do biura projektu wpłynęło ponad 50 zgłoszeń na 40 miejsc. W związku z tym uprzedzamy Państwa, iż osoby, które przekazywać będą formularze zgłoszeniowe po 10.02.2015r. uwzględnione zostaną na liście rezerwowej. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu 16.02.2015r. Czytaj dalej →

logo

Informacja o wyjeździe studyjnym do Finlandii

Firma WYG International sp. z o.o. jako wykonawca pięciu wyjazdów studyjnych przekazał KPCEN w Toruniu informację na temat terminu piątego, ostatniego wyjazdu studyjnego do Finlandii dla nauczycieli uczących w gimnazjach. Wyjazd odbędzie się w dniach 23-27.03.2015r. i zostanie on poprzedzony warsztatami wprowadzającymi, które przeprowadzone zostaną w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu (ul. Henryka Sienkiewicza Czytaj dalej →

logo

Wyniki rekrutacji na wyjazdy studyjne do Niemiec i Francji, Wielkiej Brytanii oraz Austrii i Szwajcarii (aktualizacja na dzień 13.03.2015r.)

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki naboru na trzy wyjazdy studyjne (proszę kliknąć w podświetlone na pomarańczowo napisy). Na listach zakwalifikowanych znalazły się te osoby, które nie brały wcześniej udziału w innej formie kształcenia w ramach projektu oraz zebrały najwięcej punktów za kryteria pierwszeństwa oraz datę wpływu formularza do biura projektu. Osoby z listy rezerwowej dołączą do Czytaj dalej →

logo

Rekrutacja na II edycję kursu „Lider zespołów przedmiotowych” (aktualizacja na dzień 16.03.2015r.)

Informujemy, iż w ramach projektu zaplanowaliśmy zrealizowanie II edycji bezpłatnego kursu doskonalącego „Lider zespołów przedmiotowych”. Rozpoczęcie II edycji nastąpi w pierwszym kwartale 2015r. Warunkiem udziału w BEZPŁATNYM kursie jest posiadanie statusu nauczyciela czynnego zawodowo, zatrudnionego na terenie województwa kujawsko- pomorskiego oraz przekazanie do siedziby KPCEN w Toruniu (ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń) wypełnionego zgodnie Czytaj dalej →

logo

Rekrutacja na wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii, Austrii i Szwajcarii oraz Niemiec i Francji

Informujemy, iż w związku z koniecznością ustalenia poziomu zainteresowania poszczególnymi wyjazdami studyjnymi Dyrekcja Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu podjęła decyzję w sprawie uruchomienia rekrutacji na trzy wyjazdy studyjne: – wyjazd studyjny do Niemiec i Francji dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży gastronomicznej i hotelarskiej- termin wyjazdu ustalono na drugą połowę lutego 2015r. (ferie), w Czytaj dalej →

logo

Informacja w sprawie rekrutacji na pozostałe wyjazdy studyjne

Informujemy, iż  w ramach projektu w pierwszym kwartale 2015r. zorganizowane zostaną następujące BEZPŁATNE wyjazdy studyjne: – wyjazd studyjny do Niemiec i Francji dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży gastronomicznej i hotelarskiej (termin wyjazdu wstępnie ustalono na drugą połowę lutego 2015r.), – wyjazd studyjny do Austrii i Szwajcarii dla nauczycieli języków obcych (termin wyjazdu wstępnie ustalono Czytaj dalej →

logo

Rekrutacja na wyjazd studyjny do Niemiec

Informacja o wyjeździe studyjnym do Niemiec W dniu 21.10.2014r. pomiędzy firmą WYG International Sp. z o.o.  i Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu podpisana została umowa na organizację pięciu szkoleń zagranicznych w krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Klucz do uczenia II edycja- Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji”. Firma Czytaj dalej →

logo

Informacje na temat kursu „Lider zespołów przedmiotowych”

Informujemy, iż bezpłatny kurs doskonalący „Lider zespołów przedmiotowych” rozpocznie się 14 listopada 2014r. Zajęcia będą odbywały się w Toruniu w Szkole Podstawowej nr 5 (ul. Żwirki i Wigury 1) w systemie weekendowym, tj.: piątek 15.00 – 19.00, sobota 9.00 – 18.00, niedziela 9.00 – 13.00. 80 godzin kursu zostanie zrealizowane do 17 lub 24.01.2015r. (w Czytaj dalej →

logo

Harmonogramy zjazdów kursów instruktorskich

Poniżej przedstawiamy Państwu listy osób zakwalifikowanych na kursy instruktorskie oraz informacje na temat zjazdów: TORUŃ: – Kurs instruktora pływania: lista osób zakwalifikowanych do I grupy (Pływanie_Toruń_I grupa), harmonogram zjazdów I grupy (Harmonogram_pływanie_grupatoruńskaI), lista osób zakwalifikowanych do II grupy (Pływanie_Toruń_II grupa), częściowy harmonogram zjazdów II grupy (Harmonogram_plywanie_grupatoruńskaII), terminarz zjazdów II grupy (Terminarz_pływanie_grupatoruńskaII). – Kurs instruktora piłki Czytaj dalej →

logo

Wyniki naboru na kurs języka angielskiego (aktualizacja na dzień 02.03.2015r.)

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogramy zajęć i podział na grupy osób zakwalifikowanych do udziału w kursie języka angielskiego: -Włocławek (Lista uczestników z podziałem na grupy_Włocławek), (Plan zajęć_11.2014_Włocławek), (Plan zajęć_12.2014_Włocławek), (Plan zajęć_01.2015_Włocławek), (Plan zajęć_02.2015_Włocławek), (Plan zajęć 03.2015 Włocławek) – Toruń (Lista uczestników z podziałem na grupy_Toruń), (Plan zajęć_01.2015_Toruń), (Plan zajęć_02.2015_Toruń) -Bydgoszcz (Lista uczestników z podziałem na grupy_Bydgoszcz), Czytaj dalej →

logo

Informacje o naborze na kurs języka angielskiego

Informuje, iż osoby, które przekazywać będą formularze zgłoszeniowe do udziału w kursie języka angielskiego z elementami metodyki po 19.09.2014r. i chciałyby brać udział w kursie na terenie Torunia lub Włocławka, uwzględniane będą na LIŚCIE REZERWOWEJ. Osoby z listy rezerwowej wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji z kursu osoby z listy rankingowej LUB ZWIĘKSZENIA LIMITU Czytaj dalej →

Kontakt telefoniczny

Informujemy, iż do końca września 2014r. kontakt telefoniczny pod numerem 881-930-087 dostępny jest w dni robocze w godzinach od 12:00 do 14:30.

logo

Nabór na kurs języka angielskiego

Informujemy, iż od dnia 04.09.2014r. uruchomiony zostaje nabór formularzy zgłoszeniowych do udziału w BEZPŁATNYM kursie języka angielskiego z elementami metodyki nauczania (do pobrania- Formularz_zgłoszeniowy _język). UWAGA! OSOBY CHĘTNE DO UDZIAŁU W KURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MUSZĄ DOSTARCZYĆ DO BIURA PROJEKTU TYLKO PAPIEROWĄ WERSJĘ FORMULARZA (PROSZĘ NIE PRZESYŁAĆ WERSJI ELEKTRONICZNEJ). Instrukcję wypełniania formularza znajdą Państwo poniżej. Czytaj dalej →

logo

Dodatkowy nabór na studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą (aktualizacja na dzień 03.12.2014r.)

Informujemy, iż w związku z wygenerowanie oszczędności w trakcie realizacji projektu „Klucz do uczenia II edycja”, koniecznością osiągnięcia wskaźników projektowych oraz dużym zainteresowaniem, jakim cieszą się studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, wstępnie podjęta została decyzja o zwiększeniu liczby miejsc na II edycję w/w studiów ze 100 do 150. Osoby, które do tej pory znajdowały Czytaj dalej →

logo

Informacje na temat kursów instruktorskich

  Poniżej zamieszczamy informacje, które mogą pomóc Państwu w podjęciu decyzji o udziale w BEZPŁATNYCH kursach instruktorskich, realizowanych w ramach projektu „Klucz do uczenia II edycja”. Nabór formularzy zgłoszeniowych (formularz_wraz_z_instrukcją_wypełnienia) trwać będzie do rozpoczęcia zajęć, które zaplanowane jest na drugą połowę września. Jedna osoba może wziąć w ramach projektu udział tylko w jednej formie kształcenia, Czytaj dalej →

logo

Aktualizacja informacji na temat naboru na poszczególne formy kształcenia

Informujemy, iż z powodu zbyt małego zainteresowania i nie zebrania się wystarczającej liczby osób chętnych, które chciałyby podjąć kształcenia w ramach następujących formach kształcenia: – Studia podyplomowe z wychowania i edukacji młodzieży gimnazjalnej (prowadzone przez UMK w Toruniu) – Kurs doskonalący Wykorzystanie ICT w dydaktyce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (prowadzony przez UTP w Bydgoszczy) – Kurs doskonalący Czytaj dalej →

logo

Wyniki rekrutacji na II edycję studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą

Informujemy, iż zakończyliśmy prace przy tworzeniu list rankingowych na studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą: – Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, edycja II (lista rankingowa) (zaktualizowana na dzień 30.07.2014r.) Do udziału w projekcie „Klucz do uczenia II edycja- Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji” w ramach studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą zakwalifikowanych zostało 95 Czytaj dalej →

logo

Informacja o kursach instruktorskich

W dniu 24.07.2014r. pomiędzy Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu i Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu podpisana została umowa na organizację i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu instruktora pływania, unihokeja i piłki nożnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Klucz do uczenia II edycja- Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji”. TKKF Toruń jako Czytaj dalej →

logo

Informacja dla osób aplikujących do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zrządzania oświatą

prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku w roku akademickim 2014/2015 Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu informuje, iż w ramach naboru na II edycję studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, który prowadzony był od 09.06.2014 do 30.06.2014 (decyduje data wpływu formularza bezpośrednio do biura projektu lub data stempla pocztowego w przypadku formularzy Czytaj dalej →

logo

Informacja o naborze na studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą

Informacja o naborze na II edycję studiów Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jako realizator projektu „Klucz do uczenia II edycja- Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji” ogłasza, iż nabór na II edycję studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą rozpocznie się 09.06.2014r. Realizator projektu przewidział łącznie 100 miejsc dla słuchaczy, jednak ostateczna liczba faktycznie wolnych Czytaj dalej →

logo

Wyniki rekrutacji na II edycję kursów z ICT.

Informujemy, iż zakończyliśmy prace przy tworzeniu list rankingowych (aktualizacja na dzień 23.05.2014r.) na następujące formy kształcenia: – Kurs doskonalący Wykorzystanie ICT w dydaktyce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (lista rankingowa) – Kurs doskonalący Wykorzystanie ICT w metodyce nauczania języków obcych (lista rankingowa) Do udziału w Projekcie zakwalifikowały się wszystkie osoby aplikujące, które są nauczycielami czynnymi zawodowo, zatrudnionymi na Czytaj dalej →

logo

Wolne miejsca na wybrane formy kształcenia !

Informujemy, że aktualnie posiadamy jeszcze wolne miejsca w następujących formach kształcenia: * studia podyplomowe  z wychowania i edukacji młodzieży gimnazjalnej, * kurs doskonalący „Lider zespołów przedmiotowych”, * kursy doskonalące z wykorzystania ICT w dydaktyce: przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,  zawodowych oraz w metodyce nauczania języków obcych, * kursy instruktorskie z pływania i piłki nożnej.   W związku z Czytaj dalej →

logo

Przypomnienie o oddelegowaniu pracowników na kursy wykorzystania nowoczesnych technologii!

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego WKP skierował do wszystkich Partnerów uczestniczących w module e-Edukacja oraz placówek niepublicznych pismo znak SI-II.433.2.163.2013 z dnia 01.12.2013 r. (Pismo), w którym zamieszczono prośbę o wydelegowanie minimum jednego pracownika z danej placówki do uczestnictwa w formach doskonalenia zawodowego oferowanych przez KPCEN w Toruniu w ramach projektu „Klucz do uczenia II Czytaj dalej →

logo

Wyniki rekrutacji na I edycję kursu doskonalącego Lider zespołów przedmiotowych!

Informujemy, iż zakończyliśmy prace przy tworzeniu listy rankingowej na następującą formę kształcenia: – Kurs doskonalący Lider zespołów przedmiotowych (lista rankingowa) (aktualizacja na dzień 10.07.2014r.) Do udziału w Projekcie zakwalifikowane zostały 104 osoby. Warunkiem udziału w kursie było posiadanie statusu nauczyciela czynnego zawodowo zatrudnionego na terenie województwa kujawsko- pomorskiego. Na liście niezakwalifikowanych znalazły się osoby, które Czytaj dalej →

logo

Wyniki rekrutacji na kursy instruktorskie!

Informujemy, iż zakończyliśmy prace przy tworzeniu list rankingowych (zaktualizowane w dniu 23.05.2014r.) na następujące formy kształcenia: – Kurs instruktora piłki nożnej (lista rankingowa) – Kurs instruktora pływania (lista rankingowa)  Kurs instruktora unihokeja (lista rankingowa) Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostało: – 77 osób na kurs piłki nożnej – 101 osób na kurs pływania – 30 Czytaj dalej →

logo

Wyniki rekrutacji na studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą oraz na studia podyplomowe Dyrektor jako lider oświaty!

Informujemy, iż zakończyliśmy prace przy tworzeniu list rankingowych na następujące formy kształcenia: – Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą (lista rankingowa) Lista uczestników I edycji , osób zakwalifikowanych na II edycję, osób niezakwalifikowanych oraz rezygnacji (lista) – Studia podyplomowe Dyrektor jako lider oświaty (lista rankingowa) (aktualizacja na dzień 23.05.2014r.) Do udziału w Projekcie w ramach Czytaj dalej →

logo

Wyniki rekrutacji na I edycję kursów z ICT oraz studia podyplomowe.

Informujemy, iż zakończyliśmy prace przy tworzeniu list rankingowych (aktualizacja na dzień 17.01.2014r.) na następujące formy kształcenia: – Kurs doskonalący Wykorzystanie ICT w dydaktyce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (lista rankingowa) – Kurs doskonalący Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce przedmiotów zawodowych (lista rankingowa) – Kurs doskonalący Wykorzystanie ICT w metodyce nauczania języków obcych (lista rankingowa) – Studiach podyplomowych z Czytaj dalej →

logo

Zakończenie rekrutacji !

Informujemy, że w dniu 15 listopada 2013 roku zakończono proces rekrutacji uczestników projektu. Obecnie trwają prace komisji rekrutacyjnej, która każdy z nadesłanych Formularzy oceni pod względem formalnym i merytorycznym a następnie utworzy listę rankingową. Każdy z Państwa otrzyma informacje zwrotną za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawie tego, czy zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Jednocześnie Czytaj dalej →

Strona 1 z 41234